• Natuurlijk spelen
  • Lange levensduur
  • Project op maat

Samen spelen in ’t Van Sonsbeeckpark Breda

Een speelplek waar kinderen met en zonder beperking elkaar kunnen ontmoeten; dit was het idee van Fleur Haxelmans, die in december 2015 de deuren opende van kinderdagverblijf Devi. Deze locatie wordt ieder weekend verbouwd tot een koffiecafe voor parkbezoekers. Gemeente Breda is op basis hiervan in gesprek gegaan met Ilse van der Put van de Speeltuinbende. Tijdens een participatietraject op initiatief van KrachtigBuiten is samen met kinderen van de Speeltuinbende, vrijwilligers van IamSonsbeeck, ouders betrokken bij kinderdagverblijf Devi en buurtbewoners een programma van eisen opgesteld. Met kennis van de Speeltuinbende en Stichting Springzaad heeft BTL Advies met deze input een schetsontwerp gemaakt. In het najaar van 2016 wordt deze speelplek – met belevingspad, rolstoelwip, uitkijkposten met praatpaal en een klim- en klauterparcours – gerealiseerd. De speeltoestellen worden door Acacia-Robinia Nederland BV gemaakt. Ook wordt de buitenruimte van kinderdagverblijf Devi dit najaar opnieuw aangelegd, met onder andere een uitdagende speel- en glijheuvel.

Copyright © 2023 Acacia-Robinia Nederland BV | Privacyverklaring